ריסים בודדים
ריסים שלמים
ריסים מרובי שכבות
ריסים מעוצבים